Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een zelfstandige, onafhankelijke geleding.

Hij wordt bezet door 5 mensen, gekozen uit het team en door 5 gekozen ouders van onze school. 
Zij vertegenwoordigen het team en de ouders in het overleg met het bestuur, de directie, de ouderraad en het team. Twee leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de Stuifhoek in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die gesprekspartner is voor het bestuur over algemene zaken.

 

MR Aanmelden kandidaten 2016

MR agenda 11 juli 2016

MR agenda 3 oktober 2016

MR agenda 28 november 2016

MR agenda 30 januari 2017

MR agenda 20 maart 2017