Onderwijsvisie

Een nieuwe vorm van onderwijs

Sinds 1 augustus 1998 is er een nieuwe wet op het primair onderwijs. Daarin staat hoe de basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs hun onderwijs in moeten richten. In deze scholen moet sprake zijn van een nieuwe aanpak, zowel opvoedkundig als wat de manier van leren betreft. Wij, als team van De Stuifhoek, zijn al een tijd op weg naar deze nieuwe vorm van onderwijs. Wij sluiten met ons onderwijs steeds beter aan op de veranderende maatschappij. Die maatschappij vraagt creatieve, zelfstandige en positief kritische geëmancipeerde mensen. Kinderen en jonge volwassenen met kennis van en inzicht in hun eigen persoonlijke waarden en die van anderen, hebben de meeste kans om zich staande te houden en een eigen plaats te verwerven in die maatschappij. Wij richten ons onderwijs daarop in.

Onze visie
Het hart van onze onderwijsvisie wordt bepaald door het mission statement, met als essenties: ‘ieder kind is uniek’ en ‘samen leren vanuit talenten’. Rond dit hart formuleerden we acht kernwaarden, bestaande uit de 21e eeuws vaardigheden vertaald naar onze school:

• Leren keuzes maken
• Waarom leer je?
• Van en met elkaar leren
• Onderzoekende houding
• Met kind in gesprek
• De driehoek kind – ouders – school
• Regels en afspraken
• Leren voor de toekomst
 
 

Kernwaarden De Stuifhoek