Foto's


Bekijk alle foto's van de fotogroep van de Stuifhoek op:  www.fotogroep-stuifhoek.nl

Bestellen kan uiteraard ook! Voor velen wellicht al bekend, maar de opbrengst van de foto’s komt, via de ouderraad, geheel ten goede van de school. Dus, hoe meer verkoop hoe meer budget voor activiteiten op school!